I Vy sami můžete pomáhat

nám, sobě i přírodě. Stačí, když se budete v přírodě správně pohybovat a dodržovat základní pravidla ohleduplnosti mezi něž patří zejména:

Ticho v přírodě je důležité

Člověk chodí do lesa a louky mimo jiné právě pro tu neopakovatelnou atmosféru. Ticho, zpěv ptáků, šum stromů, trávy...

 
Zvěř, která nemá klid je ve stresu a projevuje se to na jejím zdraví
Budete-li tišší, budete odměněni relaxačním prostředím a uvidíte nebo uslyšíte mnohem více zvěře
Pamatujte také, že ticho léčí...

Nekrmte zvěř

Chcete-li zvěři pomoci v dobách, kdy není snadné potravu obstarat, kontaktujte někoho z myslivců

 
Potraviny nevhodné při delším pobytu ve vlhkém prostředí se rychle kazí
Zjistěte, kdy a čím lze zvěř přikrmovat
Zvěř se pouze přikrmuje, aby si na krmení nezvykla, ale naopak si zachovala schopnost vyhledat si potravu v přírodě

Řidiči zpomalte!

Počet srážek se zvěří je velmi vysoký a lze mu předcházet sníženou rychlostí a obezřetností v úsecích, kde se zvěř dá očekávat. 

 
Ochránite nejen zvěř, ale také sebe a své blízké
Ušetříte za opravy
Každý nepromarněný život se počítá

Hlídejte si své mazlíčky

Volně pobíhající psy, kteří nemají lovecký výcvik a nejsou určeni k myslivosti, plaší zvěř a bohužel se i stává, že zvěř zraní či usmrtí.

 
Zvěř potřebuje být v klidu. Vystresovaná zvěř je náchylná k nemocem
Pes bez kontroly může zvěř zranit či dokonce usmrtit
Nejste v přírodě sami a nevíte koho dále může váš pes obtěžovat či dokonce napadnout ať už jste v lese či na louce nebo na poli

Udržujte pořádek

Vše co vyhodíte, musíme uklidit. Buďte prosím ohleduplní a své odpadky vyhazujte na místech tomu určených.

 
Odpadky v přírodě jsou velmi viditelné, protože tam nepatří a opravdu nevypadají vůbec hezky.
O odpad se může poranit zvěř jak volně žijící, tak i vaši mazlíčci
Uchovejme přírodu čistou, aby plnila svůj skutečný účel - klidné místo pro relaxaci a nerušený život volně žijící zvěře

Cyklisté i motoristé

Mějte prosím na paměti výše uvedená doporučení. Chráníte tím přírodu, ale i sebe. Les, louky ani pole nejsou určeny pro závodění a pravděpodobnost zranění je například v lese výrazně vyšší, než na místech k tomu určených. Jezděte pouze po vyhrazených cestách!

 
Plašíte zvěř a rušíte ostatní návštěvníky
Riskujete zranění vaše, jiných lidí nebo zvěře
Používejte pouze cesty k tomu účelu vyhrazené