Odchov bažantů

Stejně jako loni i letos je cílem odchovat co nejvíce
mladých bažantů (slepic i kohoutů). Loni jich bylo odchováno a vypuštěno do volné přírody více než 100ks. Letošní cíl je minimálně stejný.

Bažantů bývalo v naší honitbě daleko více, ale jejich stavy byly postupně zdecimovány nejen postupující zemědělskou činností, ale také množstvím dravců, kteří jsou zákonem chráněni a díky tomu se jejich stavy zvedají ruku v ruce s úbytkem drobné zvěře jako jsou bažanti, koroptve, ale také třeba zajíci.

Zakrmování

v zásypech, krmelcích, slaniskách...

Zakrmování je více méně celoroční činnost i když její hlavní sezóna je v období zimy, kdy zvěř nemá dostatek potravy nebo je velmi těžce přístupná. Ale i v jiných obdobích roku můžeme přikrmováním podávat zvěři také vitamíny či léky v případě výskytu chorob a nebo pro podporu tvorby zdravého a silného paroží.

Sběr odpadu

Hlavní úklid v honitbě probíhá každoročně v březnu

Někdy až rozum zůstává stát, co všechno jsou lidé schopni do přírody "odložit". Největším množstvím odpadu jsou zaneseny příkopy podél cest, což vypovídá i o tom, že řidiči či osoby jedoucí v autech často za jízdy vyhodí nepotřebný obal, kapesník či jiné předměty.

Výcvik loveckých psů

Tato činnost patří mezi stálou náplň volného času myslivců, kteří mají lovecké psy. Jen dobře vycvičený lovecký pes je plnohodnotným pomocníkem v honitbě, na lovu či dosledu. Lovecký pes musí udržet své lovecké vášně a nesmí zvěři ublížit. Jeho práce spočívá v nalezení, vystavení a v případě uloveného kusu zvěře i "aport" nebo-li přinesení úlovku majiteli psa. Poslušnost a socializace s jinými psy, jsou naprostou nezbytností.

Starost o uhynulou zvěř

Bohužel stává se to až moc často

Nacházíme uhynulé kusy, někdy z důvodu nemoci, někdy vinou člověka, jindy i po útoku volně pobíhajících predátorů (psů, ale i koček) či po útoku volně žijících dravců. Ale jednoznačně největší škody na zvěři jdou na vrub řidičům. Jen letos bylo autem sraženo více než 20 srnek, jež některé měly bohužel i dvě srnčata ještě v sobě... nejsou to hezké obrázky, ale někdy je třeba vidět i více hrůzy, aby si člověk uvědomil, že je potřeba se ohlížet kolem sebe.

Cílevědomý lov

Lov v pojetí myslivosti není sport a už vůbec ne zábava

Máme k dispozici přísná kritéria pro lov a to nejen co do počtu odlovitelných kusů, ale také jejich věku či pohlaví. Je naprosto nezbytné držet rovnováhu v počtu volně žijící zvěře, kdy jejich stav nesmí klesnout pod úroveň, kdy již není možné zajistit vlastní reprodukci daného druhu, ale také nesmí stavy být natolik velké, že dochází k neúměrným škodám na zemědělských a lesních plodinách. Každému ulovenému kusu je vzdána myslivecká pocta. Zvěř, která je nemocná či slabá se také loví, aby se zvyšovala reprodukční kvalita. Na bezpečnost honů velmi často dohlíží i policie, která kontroluje zbraně, zbrojní průkazy a účastníci podstupují dechové zkoušky.

Ochrana zvěře

kromě toho, že se snažíme, aby zvěř nebyla rušena např. volně se pohybujícími psy či motorkáři

Provádíme opatření před tím, než kombajny či jiné stroje vyjednou do polí nebo na louky sekat. Snažíme se za pomocí loveckých psů vyhnat zvěř z nebezpečné zóny, aby nebyla zraněna či usmrcena. Nalezené mláďata, která neutečou s rodiči, pak přemístíme také mimo nebezpečí. Letos jsme také rozmístili v honitbě cedule upozorňující řidiče na přítomnost zvěře a nabádáme je k opatrnosti během jízdy.

Výsadba ovocných stromů

Obnova rázu krajiny ve prospěch volně žijící zvěře

Vysazujeme ovocné stromky okolo potoků. Tyto se sadili pod Chvalíkovicemi.