Pojďte si s námi zasázet!

Srdečně zveme k výsadbě jabloňového stromořadí ve Chvalíkovicích dne 28.3.2024, tedy na Zelený čtvrtek. Společně obnovíme původní výsadbu ovocných stromů, které uhynuly kvůli napadení jmelím.  V krajině má svou nezastupitelnou funkci, přispívá k její pestrosti a v podzimních měsících rozšiřuje potravní nabídku pro zvěř a ptactvo.

Sázet budeme 15 stromů. Výsadbu realizuje spolek Kapradí společně s MS Maršovec, s podporou obce Chvalíkovice. Budete-li se chtít připojit, můžete také vy!

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Děkujeme!

Sraz bude v 15 hodin na konci obce Chvalíkovice, směrem na Branku. Více informací a registrace na katka@kapradi.org. Na místo výsadby půjdeme společně cca 15 minut. S sebou podle počasí vhodnou obuv a pracovní rukavice. 

Těšíme se!